DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  blicz objetosc i pole powierzchni całkowitej stozka, jezeli tworzaca stozka ma 10cm i jest nachylona do podstawy pod katem 30stopni.
 2.  
  l=10cm
  a(alfa)=30*-jest to kąt przy podstawie.
  Ryujemy stożek ABW i zaznaczamy kąt 30* przy podsrawie przy pkt.A
  Z wierzchołka W rysujemy prostą prostopadłą do podstawy śtożka i ozna
  czamy ją literką h.Wysokość h trafia w środek podstawy która jest
  okręgiem o promieniu r.Środek podstawy oznaczymy literką O.
  Z trójkąta prostokątnego AOW stosując funkcje trygonometryczne
  sin30*=1/2 oraz cos30*=\/3/2
  h/l=sin30* /*l
  h=l*sin30*=10cm*(1/2)=5cm=====>h=5cm
  r/l=cos30*//*l
  r=l*c0s30*=10cm*(\/3/2)=5\/3cm====>r=5\/3cm
  obliczamy objętość stożka:
  V=(1/3)pi*r^2*h=(1/3)pi*[(5\/3)^2]*5=(1/3)pi*(25*3)*5=125*pi[cm^3]
  obliczamy powierzchnię całkowitą stożka:
  Pc=Pp+Pb
  Pp=pi*r^2=pi*(5\/3)^2=pi*25*3=75*pi[cm^2]-pole podstawy
  Pb=pi*r*l-pole powierzchni bocznej stożka
  Pb=pi*5\/3*10=50\/3*pi[cm^2]

  Pc=75*pi[cm^2]+50\/3*pi[cm^2]=25*pi*(3+2\/3)cm^2
  znaczek^oznacza do potęgi.
 3.  
  cos30stopni= r\over 10
  \sqrt3\over2= r\over 10
  2r=10 \sqrt3 /:2
  r=5 \sqrt3

  sin30 stopni=H\over 10
  1\over 2=H\over 10
  2H=10/:2
  H=5

  r=5 \sqrt3 ,H=5 ,l=10


  Pc=Pi*r²+Pi*r*l=Pi*(5\sqrt3)²+Pi*5 \sqrt3*10=75Pi+50 \sqrt3Pi=25Pi(3+2 \sqrt3)cm²

  Vc= 3\over 2 Pi*r²*H=3\over 2*Pi*75*5=125Picm³
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.