DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Zadanie11. Wybierz region o dużej koncentracji ludności oraz podaj po dwa czynniki przyrodnicze i społeczno-gospodarcze, które wpłynęły na tak dużą gęstość zaludnienia w tym regionie.

  Źródło: T. Krynicka-Tarnacka, Geografia gospodarcza świata, SOP, Toruń 1997
  Region.........................................................................................................................................................................................................................................................................
  Czynniki przyrodnicze .....................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Czynniki społeczno-gospodarcze.....................................................................................
 2.  
  Zadanie 12.
  Podaj po dwa przykłady pozytywnych i negatywnych konsekwencji imigracji, dla kraju do którego imigranci przybywają.
  Konsekwencje
  Pozytywne
  Negatywne

  Społeczne i ekonomiczne
 3.  
  Zadanie 13.
  Na początku lat 90-tych XX w. zmieniła się mapa polityczna Europy. Na podstawie niżej podanych zdań rozpoznaj nowopowstałe państwa i wpisz odpowiadające im litery we właściwe kontury na załączonej mapie Europy.

  A. Państwo to powstało w wyniku zjednoczenia dwóch państw, które mocarstwa światowe
  utworzyły po II wojnie światowej.
  Państwo:........................................................................................................................
  B. Słabsze ekonomicznie państwo spośród dwóch, które powstały w 1993 r. w wyniku
  .aksamitnej rewolucji. z rozpadu państwa istniejącego od 1918 r.
  Państwo:........................................................................................................................
  C. Mniejsze od Polski państwo uważane w Europie za .żywy relikt. socjalizmu, ogłosiło
  niepodległość jako ostatnie z byłych republik ZSRR, do dziś faktycznie i formalnie silnie
  związane z Rosją.
  Państwo: .......................................................................................................................
  D. Najlepiej rozwinięte gospodarczo państwo powstałe z rozpadu byłej Jugosławii, jako
  jedyne uniknęło wojny domowej w latach 90-tych XX w.
  Państwo:
  .......................................................................................................................................
  E. Państwo bałtyckie, które razem z Polską wstąpiło do Unii Europejskiej; ogłoszenie
  niepodległości przez to państwo rozpoczęło rozpad terytorialny ZSRR.
  Państwo: ...................................................................................................................
 4.  
  Zadanie 14.
  Wykaż, na przykładzie Kanady oraz Afryki Środkowej, wpływ współczesnych ruchów migracyjnych na struktury przestrzenne wielkich miast.
  Kanada:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Afryka Środkowa: ............................................................................................................
  …………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...…...................................................................................................................................
 5.  
  Zadanie 15.
  Określ, które ze zdań prawdziwie (litera „P”), a które fałszywie (litera „F”) opisują handel zagraniczny na świecie.
  1.Im wyższy stopień rozwoju gospodarczego państwa tym większy udział w światowym
  handlu zagranicznym. ………
  2.Znaczenie wymiany handlowej jest dużo ważniejsze dla państw mniejszych niż dla
  państw obszarowo większych. ………
  3.Im większa odległość geograficzna państw tym są dla siebie ważniejszymi partnerami
  handlowymi. ………
  4.Dla państw wysoko rozwiniętych głównymi partnerami są również kraje wysoko
  rozwinięte gospodarczo, tak jak dla słabo rozwiniętych, kraje o niskim poziomie rozwoju. ………
  5.Kraje o dużej liczbie ludności mają większe obroty handlu zagranicznego niż państwa
  o małej liczbie ludności. ………
  6.Wpływ na kierunki wymiany handlowej mają korzenie historyczne, np. dawne zależności
  kolonialne. ………
 6.  
  a)Zaznacz, które z podanych warunków najbardziej odpowiadają rozwojowi koralowców.
  A.temperatura wody powyżej 35oC i zasolenie 1,2-2,0%
  B.temperatura wody 18-35oC i zasolenie powyżej 4%
  C.temperatura wody 18-35oC i zasolenie 2,7-4%
  D.temperatura wody 10-18oC i zasolenie 2,0-2,5%
 7.  
  12.
  konsekwencje pozytywne:
  wzrost liczby rąk do pracy, wyższe PKB(produkt krajowy brutto)- przy założeniu, że migranci pracują legalnie
  negatywne:
  zmniejszenie się wysokości średniej płacy pracowników, trudności w integracji ze społeczeństwem (migranci reprezentujący odmienne kultury)


  13.
  a) Niemcy
  b) Słowacja
  c) Mołdawia (jako ostatnia ogłosiła niepodległość- 27.8.1991), nisko oceniana (a częściej krytykowana) jest także Białoruś (niepodległość 25.8.1991)
  d) Słowenia (chociaż opis nie do końca prawidłowy- była tam też krótka wojna w 1991)
  16.
  C.temperatura wody 18-35oC i zasolenie 2,7-4%
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.