DODAJ ZADANIE
Odpowiedzi użytkowinka kas1


Data pytaniaTytuł
2012-11-24 19:59:45Napisz rownanie okregu o srednicy ktorej koncami sa punkty A=(-8,3)...
2012-06-08 21:27:52pilnie potrzebuje dam...
2012-06-08 21:26:19proszę potrzebuje to na już dam...
2012-06-08 21:25:37proszę rozwiążcie to już dam...
2012-06-08 21:24:00proszę rozwiążcie pilnie dam...
2012-06-06 10:44:26dam 6 proszę...
2012-06-06 10:42:12dam 6 proszę...
2012-06-06 10:39:29dam 6 proszę...
2012-02-10 16:50:40Proszę kto może jakieś zadanie rozwiązać to...
2012-02-08 16:53:04zaznacz w układzie współrzędnych zbiór rozwiązań równania...
2012-02-07 19:51:21dany jest ostrosłup prawidłowy szesciokątny. krawedz boczna jest...
2012-02-07 19:44:36przekroj osiowy stozka jest trojkatem rownoramiennym, ktorego kat...
2012-02-07 19:39:55przekroj osiowy walca jest kwadratem o obwodzie rownym 24.oblicz...
2012-02-07 19:38:12dany jest ostrosłup prawidłowy czworokatny o długości kazdej...
2012-02-07 19:23:33Rozwiąż równania : a) 6 = 1/3x b) 6 1/2 - 1/4x = 3 1/2 +...
2012-02-07 19:12:02wyznacz przedziały monotoniczności oraz ekstrema lokalne...
2012-02-07 19:02:41zad1.Dany jest trójkąt równoboczny o boku długości√3....
2011-06-03 16:14:36oblicz,ile to jest:a)1%z500km 75%z1000km b)5%z1000zł 25%z700zł...
2011-05-29 19:52:14WITAM prosze o szybką odpowiedz ! daje MAKS ! Oblicz V i Pc...
2011-05-22 16:40:59Za każdą odpowiedz 6 ! Proszę o pomoc z góry dziękuje...
2011-05-22 16:34:06Tafla lodowa,na której odbywają się konkursy jazdy figurowej na...
2011-05-22 16:31:50czy kat nachylenia podanej prostej do osi x jest katem ostrym , czy...
2011-05-10 20:12:11Majfranek pomozesz? Firma produkująca pokarm dla kotów ponosi...
2011-05-10 20:09:03Proszę o pomoc, bardzo potrzebuję rozwiązań do tych zadań....
2011-04-27 21:59:18Rozłóż wielomian w na czynniki. a) w(x)= [mat]x^4[/mat] - 1...
2011-04-27 21:57:20Rozłóż na czynniki liniowe a) [mat]x^4 -...
2011-04-27 21:51:01Sumę n początkowych wyraża wzór Sn=20n-3n(do kwadratu)*n. Znajdź...
2011-04-26 21:37:09każdą krawędz prostopadłościanu dwukrotnie wydłużono jak się...
2011-04-26 21:29:36Kąt nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego...
2011-04-26 21:21:01...
2011-04-26 21:16:10planimetria . ZAD...
2011-03-31 19:41:341. Która z podanych liczb jest największa? A.(1- pierwiastek...
2011-03-31 19:39:49liczba 2 do otegi 10*5 do potegi 15 jest rowna liczbie? 10 do potegi...
2011-03-31 19:37:14Korzystając z własności podanej w ramce, ( czyli ze w czworokącie...
2011-03-31 19:35:19Na lekcji matematyki nauczyciel podał pewną liczbę a uczniowie...
2011-03-31 19:33:15zad.1 Pole powierzchni bocznej graniastosłupa jest równe 36 cm2,a...
2011-03-21 17:58:19Bardzo ważne !!!!!!! Zadanie jest na jutro czyli wtorek...
2011-03-21 17:55:40Zaznaczone na rysunku kąty to; A. kąty przyległe B. kąty...
2011-03-21 17:44:59Pilne DAM 6 Ile osi symetrii ma romb, nie będący kwadratem...
2011-03-19 21:59:041. Zapisz liczbe w postaci ulamka zwyklego: - 0, (48) ...
2011-03-19 21:50:45Koń jest o 5l at starszy od kucyka. za dwa lata koń będzie...
2011-03-19 21:49:32Oblicz długość boku AD przedstawionego na rysunku czworokatu...
2011-03-19 21:43:30oblicz pole rownolegloboku o bokach dlugosci 1dm i 4 sm oraz kacie...
2011-03-19 21:41:14na planie w skali 1:100 działka w ksztalcie kwadratu ma pole rowne...
2011-03-19 17:09:42rzucamy dwa razy kostką do gry . jakie jest prawdopodobieństwo,że...
2011-03-14 16:02:06Dam 6 Tylko 5 zadanie. Wyniki: w 5 ma wyjsc: 4pierwiastek...
2011-03-14 15:59:13Dam 6 !!!!!!!! x-1/2 - x-2/4 - x-4/8 + 1 = 5(3-x)/4 + 2x ...
2011-03-12 19:22:06Ciagi. Wyznacz ciag geometryczny,tzn. a1 oraz iloraz q,majac...
2011-03-12 17:22:05Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym o polu...
2011-03-12 17:17:26Rzucamy 7 razy monetą. Ile jest wszystkich możliwych wyników tego...
2011-03-12 17:16:45Na ile sposobów 6 osób może zająć 6 ponumerowanych...
2011-03-12 17:10:47Wykaż,że prosta o równaniu y=-2x+2 ma z okręgiem o równaniu...
2011-03-12 17:09:10Oblicz pole i objętość sześcianu ,wiedząc że przekątna...
2011-03-12 15:53:55oblicz długosc boków prostokątnych wiedząc ze są one kolejnymi...
2011-03-12 15:50:41Kwadrat różnicy liczb pierwiastek z 3+ pierwiastek z 2 i...
2011-03-12 15:48:56Jeżeli x-y= -5 i x+y= 11 to wartość wyrażenia x do kwadratu - y...
2011-03-12 15:48:13Jeżeli x do kwadratu+ y do kwadratu=65 i x*y=28 to wartość...
2011-03-12 15:46:39Różnica kwadratów liczb pierwiastek z 2+1 i 2- pierwiastek z 2...
2011-03-11 17:28:35nie prawdą...
2011-03-11 17:27:43Proszę o pomoc zad1: Dana jest funkcja liniowa f(x)=3x-1 *...
2011-03-06 19:27:40Wartość wyrażenia a^2-b, dla a=sin alfa + cos alfa i b=2sin alfa...
2011-03-06 19:26:25Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o boku dł...
2011-03-06 19:22:47Sinus kąta ostrego alfa jest równy 4/5. Wynika stąd, że: A: tg...
2011-03-06 18:17:2122.Dany jest okrąg o równaniu (x-6)do kwadratu+(y+3)do...
2011-03-06 18:16:22Kupujac niektore towary musimy zaplacic dodatkowo 7% podatku (tzw...
2011-03-06 18:15:0621.Proste L i k są równoległe i...
2011-03-06 18:14:28prostopadłościan ponadgimn zad 3 podpunkt...
2011-03-06 18:05:34-3/4 Liczba 64 jest...
2011-03-06 18:03:0719.Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest...
2011-03-06 18:00:2918.danu jest ciąg arytmetyczny o wyrazie ogólnym an=8n+3.Różnica...
2011-03-06 17:59:48Pole rąbu jest równe 12,5,a kąt ostry ma miarę 30stopni.Długośc...
2011-03-06 17:57:0217. Liczba log 36 jest...
2011-03-06 15:27:33Dany jest kwadrat o kolejnych wierzchołkach A=(-4,2), b=(6,-2)....
2011-03-05 15:47:30PRAWDOPODOBIEŃSTWO.POTRZEBUJE JAK NAJSZYBCIEJ. 1.Niesforny Kubuś...
2011-03-05 15:39:49Oblicz pole przekroju płaszczyzną wyznaczoną przez krawędź...
2011-03-04 16:26:47zad 3 c i...
2011-03-04 16:22:54Cena towaru najpierw została obniżona o 20%, a następnie...
2011-03-03 19:26:01zad.1 jaki kąt wklęsły tworzą wskazówki zegara o godzinie 22 ?...
2011-03-03 19:23:19w pewnym trojkacie rownoramiennym kat miedzy ramionami ma miare 33...
2011-03-03 19:06:42Zad.442 Znajdź równanie prostej równoległej do danej prostej...
2011-03-03 19:03:02Zad.442 Znajdź równanie prostej równoległej do...
2011-03-03 19:01:31Zad.442 Znajdź równanie prostej równoległej do danej prostej...
2011-03-03 18:57:58ZADANIE MATURALNE - PROSZĘ O POMOC!! Stopa bezrobocia w pewnym...
2011-03-01 20:03:24NA TERAZ! PROSZĘ! BARDZO PILNE! Jeżeli osią symetrii [paraboli...
2011-03-01 20:01:48W pokoju stoi okrągły stół o średnicy 1m.Można go...
2011-03-01 19:55:09Drabinę o długości 2,5 m oparto o mur. Jeden koniec drabiny sięga...
2011-03-01 19:53:54...
2011-03-01 19:51:59Ciąg (an) jest ciągiem geometrycznym o dodatnich wyrazach. Wykaż,...
2011-02-28 21:11:56rozwiąz równania i sprawdz swoje...
2011-02-28 21:02:15JAK OBLICZYC MIARY KATÓW W TRÓJKĄCIE, KTÓREGO BOKI MAJA...
2011-02-28 20:58:23DAM 6 TYLKO PROSZĘ POMÓŻCIE W trapezie równoramiennym o...
2011-02-28 20:13:52Oblicz pole trójkąta prostokątnego jeśli jedna z...
2011-02-28 20:04:15Proszęęę dam 6 tylko szybkoo oblicz pole rombu o obwodzie 60cm...
2011-02-28 19:55:42Kombinajce:Z klasy gdzie są 13 dziewczynek i 17 chłopców trzeba...
2011-02-28 19:53:40Może mi ktoś to wytłumaczyć? jeśli jest np. 4-2x+2x+4x=2x-2 i...
2011-02-28 17:57:5051 zadanie...
2011-02-28 17:51:16..1.... +2+1/3 3+1/3 ........................ = ...
2011-02-28 17:50:10Szklana kula waży 640g. Sprawdź czy Kasia może ją zapakować do...
2011-02-28 16:10:14Proszę o Pomoc!!!Oblicz pole i obwód narysowanego pięciokąta...
2011-02-28 16:03:51Zad 1 Oblicz...
2011-02-28 16:01:04w trapezie ABCD pokazanym na rysunku zachodzi /BC/=/CD/=/DA/....
2011-02-27 12:32:26Na ile sposobów z grupy 8 mężczyzn i 7 kobiet można utworzyć...
2011-02-27 12:28:48Kombinacje Ile samochodów można zarejestrować w systemie,w...
2011-02-26 20:32:04Zad.1 Wskaż 4 wielomiany pierwszego stopnia, przez, które jest...
2011-02-26 19:33:05Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt prostokątny ABC, w którym...
2011-02-26 19:27:32Oblicz wysokość trójkąta równobocznego o polu 100\/3cm2 Jaki...
2011-02-26 19:26:01Ramię trójkąta równoramiennego ma długość 5 cm a wysokość...
2011-02-26 19:23:44Oblicz pole trójkąta równobocznego jeżeli jego wysokość jjest...
2011-02-26 19:21:13W kole o promieniu r=8cm poprowadzono cięciwe o długości 12 cm...
2011-02-26 19:20:10Stożki! Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o...
2011-02-26 19:00:33Odległość środków dwóch przecinających się okręgów wynosi...
2011-02-26 18:56:11W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi...
2011-02-26 18:46:09...
2011-02-26 18:43:29suma dwóch liczb niewymiernych:\r\na) może być liczbą...
2011-02-26 18:41:12ostrosłup ponadgimn podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach...
2011-02-26 18:32:50Kombinacje Każdej z czterech osób przyporządkujemy dzień...
2011-02-26 18:28:11Proszę o...
2011-02-26 13:39:32Funkcje. jakie liczby mogą być argumentami funkcji f opisanej...
2011-02-26 12:59:41Oblicz ile parzystych liczb sześciocyfrowych możemy utworzyć...
2011-02-26 12:55:09Z grupy siedmiu kobiet i sześciu mężczyzn losujemy delegację...
2011-02-26 12:52:04Na ile sposobów możemy ubrać czworo dzieci mając do dyspozycji 6...
2011-02-26 12:26:21Na turnieju siatkarskim jest 12 drużyn. Ile spotkań zostanie...
2011-02-26 12:25:16Na ile sposobów można z cyfr {1,2,3,4,5,6,7,8,9} utworzyć liczby...
2011-02-26 12:22:13Na ile sposobów może stanąć w rzędzie 5 osób, jeśli Basia i...
2011-02-26 12:21:10Na ile możliwych spospbów mogą się rozstrzygnąć zawody, w...
2011-02-26 12:20:20W dwóch zakładach produkujących proszek do prania w 3kg...
2011-02-25 21:20:00Dla jakiej wartości parametru k liczba a jest pierwiastkiem...
2011-02-24 21:06:59Wariacje: Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8,9}losujemy kolejno bez...
2011-02-24 21:02:59Wariacje: ilu jest uczniów w klasie,jeśli wiadomo,że liczba...
2011-02-24 20:58:14Wariacje:Ile jest liczb 5-cyfrowych nieparzystych o różnych...
2011-02-24 20:55:52Wariacje:Pewna firma chce wydać ulotki,których lewa połowa ma byc...
2011-02-24 20:54:10proszę o pomoc wśród narysowanych poniżej prostokątów dwa są...
2011-02-24 20:51:57RÓW W KSZTAŁCIE PROSTOPADŁOŚCIANU O WYM.4 NA 8 ZALANO WODĄ NA 8...
2011-02-24 20:48:40Prostokątna działka ma wymiar 100m x 80m . Ile hektarów ma...
2011-02-24 20:46:26ostrosłup pilne!!! narysuj ostrosłup prawidłowy czworokątny i...
2011-02-24 20:34:11losujemy 2 karty z talii 52 kart. Jakie jest prawdopodobieństwo ,...
2011-02-24 20:07:15Witam, rozwiąż nierówność: |x-4,5| większe bądź równe...
2011-02-24 20:05:33Odległość d (w kilometrach) obserwatora w linii horyzontu można...
2011-02-24 20:01:21graniastosłupy ponadgimn pilne!błagam! w graniastosłupie...
2011-02-24 18:03:50majfranek a dlaczego niby przez 60 minut 60 razy okrazy tarcze bo nie...
2011-02-24 17:48:4027 geometria na...
2011-02-24 17:43:38sześcian ponadgimn pilne!!! czy miara kata nachylenia przekątnej...
2011-02-24 16:15:35Długości podstaw trapezu wynoszą a=8cm b=6cm.Oblicz długość...
2011-02-23 19:25:29Pilne, tylko proszę o rozwiązania, muszę je wytłumaczyć...
2011-02-23 19:19:50Wykonaj działania ; b) (3a-2) - (a+4) + (a-3) c) 4(2y-7y2)...
2011-02-23 19:16:25a)Jaką długość ma krawędź sześcianu o objętości 27...
2011-02-23 19:14:23Zad.439 Sprawdź, czy proste o podanych równaniach przecinają...
2011-02-23 19:11:07Zad.438 Które z punktów A=(0,-1), B=(4,2¾), C=(-1,-1) należą...
2011-02-23 19:08:16Suma długości podstawy i wysokości ściany bocznej ostrosłupa...
2011-02-23 18:57:52Simka ! Prosze was bardzo o pomoc w zadanku z matmy na jutro......
2011-02-23 18:54:08Czy 15 litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie...
2011-02-23 18:51:58a)Jaką długość ma krawędź sześcianu o objętości 27...
2011-02-23 17:39:35a) Wsród wielkich liter alfabetu polskiego wskaż te, które mają...
2011-02-23 17:37:39...
2011-02-23 17:32:14układ równań Trzy hektary lasu liściastego...
2011-02-23 17:30:42wykaż że punkt A=(a,a2) należy do prostej o równaniu y=2x, to a=0...
2011-02-23 17:23:471. Basia założyła do banku 1000zł na lokatę oprocentowaną 8% w...
2011-02-23 17:21:57...
2011-02-23 17:21:101. Oblicz długość okręgu jeżeli jego promień wynosi...
2011-02-23 17:20:353. Czy przez okno w kształcie kwadratu o boku długości 80cm,...
2011-02-23 17:11:08w banku KPO od przyjęcia na konto kwoty 200 zł pobrano 3,50 zł...
2011-02-23 17:10:18Komputer kupiono na raty jest o 20% droższy od ceny netto.Marcin...
2011-02-23 16:52:35Rozwiąż...
2011-02-23 16:51:43znajdź równanie prostej prostopadłej do danej prostej i...
2011-02-23 16:49:41Liczba a jest zaokrągleniem liczby x=1,32 do najbliższej liczby...
2011-02-23 16:48:31znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkty a i b...
2011-02-23 16:45:29Znajdź równanie prostej równoległej do danrj prostej i...
2011-02-23 16:44:34Zaznacz na osi liczbowej oraz zapisz w postaci przedziału...
2011-02-23 16:33:09Sprawdź CZY TRÓJKĄT O PODANYCH DŁUGOŚCIACH BOKÓW JEST...
2011-02-22 20:16:10jeśli dziedziną funkcji f(x)= -x+2 jest przedział (0;1> to jej...
2011-02-22 19:38:30Zapisz w postaci ogólnej równanie prostej y=2x-pierwiastek z...
2011-02-22 19:37:16rozwiązanie do tego układu równań metodą podstawiania ...
2011-02-22 19:35:57Dorożka w ciągu 1/2 godziny przejechała 5km. Z jaką średnią...
2011-02-22 19:34:47na teraz pomocy! oblicz obwód trapezu (w...
2011-02-22 19:28:03Wierzchołek masztu CD widać z punktu A pod katem 30 stopni , a z...
2011-02-22 19:23:10Wyłącz wspólny czynnik przed nawias ; a) -8x + 6y - 2 b) 6a...
2011-02-22 19:19:48Do wykresu funkcji wykładniczej okreslonej wzorem y=a^x, nalezypunkt...
2011-02-22 19:15:43Dwa boki równoległoboku są zawarte w prostych o równaniach...
2011-02-22 19:14:17DAJE CELUJĄCY!!!!!!!!!!!! 1.Punkty K i L są symetryczne względem...
2011-02-22 19:10:35Objetosc graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa...
2011-02-22 19:06:04Ziemię rolną podzielono na cztery części w stosunku 1:2:3:4 ....
2011-02-22 19:04:06Stożki! Zakończenie wieży jest stożkiem o promieniu podstawy r=6m...
2011-02-22 19:01:23geometria analityczna: Dwa boki równoległoboku są zawarte w...
2011-02-22 18:53:27Procenty ... Proszę o...
2011-02-22 13:16:01Z tego samego miejsca wyruszyli w tę samą stronę piechur i...
2011-02-22 13:13:27Stężenie pewnego roztworu wodnego soli wynosi 5%. Ile kilogramów...
2011-02-21 20:38:05pomocy potrzebuje to na jutro...
2011-02-21 20:34:09...
2011-02-21 20:30:48Stożek złożono z siatki .długość promienia koła, z którego...
2011-02-21 20:27:51...
2011-02-21 17:35:38jedna z przekątnych rombu jest o 6 dłuższa od drugiej. pole rombu...
2011-02-21 17:20:57.znajdz wymiary walca o polu powierzchni bocznej P6=6 pi i objetosci...
2011-02-21 17:17:18geometria ponadgimn na rysunkach przedstawiono graniastosłupy...
2011-02-21 17:08:58Wojtek, wybierając się wraz z kolegami na wycieczkę w góry...
2011-02-21 17:07:18oblicz pole powierzchni prostopadloscianu wiedzac ze pola trzech...
2011-02-21 17:06:27oblicz pole powierzchni prostopadloscianu wiedzac ze przekatna...
2011-02-21 17:04:48oblicz pole powierzchni prostopadloscianu wiedzac ze kazda krawedz ma...
2011-02-21 16:56:12geometria ponadgimn na rysunkach przedstawiono graniastosłupy...
2011-02-21 16:45:05Oblicz pole pierścienia kołowego wyznaczonego przez okrąg wpisany...
2011-02-21 16:41:35Łuk drogi jest fragmentem pierścienia kołowego o zewnętrzym...
2011-02-21 16:34:15Betonowa rura o przekroju poprzecznym w kształcie pierścienia...
2011-02-21 16:31:10jaka jest ostatnia cyfra liczby, która jest wynikiem działania...
2011-02-21 16:27:00Okno ma kształt kwadratu zakończonego na górze półkolem....
2011-02-21 16:24:22W koło o promieniu 4 wpisano kwadrat. Pole każdego z odcinków...
2011-02-21 16:22:29W koło o promieniu 4 wpisano sześciokąt foremny: rysunek --->...
2011-02-20 14:49:20Oblicz iloraz ciągu...
2011-02-20 14:47:31proszę o obliczenia do każdego zadania :0 z góry dziękuje...
2011-02-20 14:43:11Objętość stożka wynosi 800 pi cm sześciennych, a wysokość jest...
2011-02-20 14:40:28Równanie Prostej cz 2 1. Napisz Równanie Prostej Do Której...
2011-02-20 14:37:22Równanie prostej na płaszczyźnie ---- 1 Wyznacz współcznnik...
2011-02-18 16:07:32podczas egzaminu gimnazjalnego było w szkole c dorosłych i d...
2011-02-18 15:48:50Objętość stożka wynosi 800 pi cm sześciennych, a wysokość jest...
2011-02-16 21:33:50Trójkąt ABC i DEF sa podobne skala podobieństwa trójkąta DEF do...
2011-02-16 21:30:28Jeżeli kąt alfa jest kątem ostrym i tg alfa=2, to : A. alfa=75...
2011-02-16 21:28:20JEżeli długość przyprostokątnych trójkąta prostoątnego są w...
2011-02-16 21:26:28Człowiek o wysokości 1,8m rzuca cień o dlugości 2,4m.Ile wynosi...
2011-02-16 21:23:59??? Bardzo proszę o pomoc bo mam jutro sprawdzian. Proszę do...
2011-02-16 21:21:22Proszę o pomoc mam jutro spr.Do 22.:) Sprawdź tożsamość ctg² *...
2011-02-14 19:45:22Błaaaaaaaaaagam :) Zamień na a)cm 2 (kwadratowe) 10 m 2 =...
2011-02-14 19:26:32Proszę o rozwiązanie...
2011-02-14 19:25:41PILNE!!!!!!!! Motorówka, płynąca z prądem rzeki, porusza się...
2011-02-14 19:22:44Bardzo zależy mi na tym zadaniu...;) potrzebne mi na jutro ;)bardzo,...
2011-02-14 19:08:14Oblicz pole rombu ,którego bok ma 13cm a dłuższa przekątna...
2011-02-14 19:06:37a)Wysokość trójkąta równobocznego o boku długości 8 wynosi b)...
2011-02-14 19:03:40Iloczyn czterech najmniejszych liczb dwucyfrowych jest równy? ...
2011-02-14 19:02:561) W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym pole ściany bocznej jest...
2011-02-14 18:50:33pojemnik na wodę w krztałcie graniastosłupa prostego trójkątnego...
2011-02-14 18:45:46do której z prostych k,l,m,n danych równaniem : l: y=-x-1, m:...
2011-02-14 18:43:041.Figa z makiem kosztuje 64 grajcary.Figa jest siedem razy droższa...
2011-02-14 15:57:39temat: zastosowanie układów równań zadanie w hurtowni...
2011-02-14 14:40:52jaka jest łączna powierzchnia 18 jednakowych chust w kształcie...
2011-02-14 14:38:01W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym kąt nachylenia...
2011-02-14 14:33:47Daje 6 HELP Zad Dziekuje za pomoc z...
2011-02-13 11:43:09róznica długosci boków prostokata wynosi 2, a przekątna jest...
2011-02-13 11:41:10Oblicz długość przekątnej prostokąta o polu równym 15 i...
2011-02-13 11:37:49Proszę o rozwiązanie...
2011-02-13 10:46:33Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekatnej długości 5....
2011-02-13 10:42:55Proszę o rozwiązanie zadania...
2011-02-12 14:58:12Spryskiwacz umieszczony w punkcie S(zob.schematyczny rysunek...
2011-02-12 14:52:52Bardzo proszę o pomoc. Suma trzech liczb będących kolejnymi...
2011-02-12 14:44:13Oblicz objetość sześcianu o przekatnej długości 6 pierwiastek z...
2011-02-12 14:41:39Pomóźcie mi w zadaniach .Zadania są w załączniku...Z góry...
2011-02-12 14:38:231.Wskazówki pewnego zegara mają długości 4 cm i 6 cm. Oblicz...
2011-02-12 14:35:32matma-ponadgimn prostokat ABCD ma tę własność,że po...
2011-02-12 14:28:33Na okrągłym stole o promieniu 10 dm Oskar położył listewkę w...
2011-02-12 14:25:48pierwiastek z5-3=3x-2pierwiastekz5 prosze o...
2011-02-12 14:22:32Dam celujący za każdą odpowiedź Wystarczy mi jednoz poniższych...
2011-02-12 11:56:04Suma liczby dwucyfrowej i liczby powstałej z przestawienia jej cyfr...
2011-02-11 18:32:25kontener na smieci z pokrywą ma kształt prostopadłoscianu o...
2011-02-11 18:30:35wskaz rownanie osi symetrii paraboli okreslonej rownaniem y=-x do...
2011-02-11 18:29:45kasia kupiła długopisy i olowki kazdy dlugopis kosztowal 80gr a...
2011-02-11 18:27:29wskaz funkcje kwadratowa,ktorej zbiorem wartosci jest...
2011-02-11 18:26:12wykres funkcji kwadratowej f(x)=3(x+1)do kwadratu-4 nie ma punktow...
2011-02-11 18:23:49Oblicz obwód podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ,...
2011-02-11 18:21:05oblicz najmniejsza wartosc funkcji kwadratowej f(x)=x do...
2011-02-11 18:18:45Dany jest prostopadłościan o wymiarach: x, 5x-5, x+5. Pokaż, że...
2011-02-11 18:14:41a)Oblicz pole Pc czworościanu foremnego,którego krawędz podstawy...
2011-02-11 18:09:551. Oblicz odległość punktu P=(-2,4) od prostej o równaniu : a)...
2011-02-11 18:04:13Wyrażenie W=(2x+3)^/(4x^-9)^ po skróceniu ma...
2011-02-11 15:30:23rozwiaz nierownosc x do kwadratu+6x-7
2011-02-11 15:29:00Oblicz wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego...
2011-02-11 15:26:54jaka jest najmniejsza wartosc funkcji kwadratowej f(x)=x do...
2011-02-10 18:23:00Pole powierzchni bocznej walca jest równe10 pi dm kwad.Promień...
2011-02-10 18:17:56Podaj warunki jakie spełniją współrzędne punktów figury...
2011-02-10 18:14:2654...
2011-01-30 18:45:30dane są liczny x=-pierwastek z 2 ;y=2+3pierwiastek z 2 oblicz...
2011-01-28 18:32:09Na okrągły stół o średnicy 85cm chcemy położyć prostokątny...
2011-01-28 18:29:28Pani Ewa zapłaciła 180 złotych podatku czyli 20%otrzymanego...
2011-01-28 18:22:03W banku umieszczono kwotę 2000 zł na 4% w stosunku rocznym przy...
2011-01-28 17:18:14Pani Ewa zapłaciła 180 złotych podatku czyli 20%otrzymanego...
2011-01-28 17:17:27Niech f(x)=2^x-1.Miejscem zerowym funcji g(x)=f(x)-4 jest...
2011-01-28 17:15:00Wyznaczyć postać parametryczną prostej l:x+y-z+3=0 ...
2011-01-28 17:06:39Dam 6 .! jaki procent masy 700kg bryly zelaza stanowi jej czesc...
2011-01-28 17:03:11Zadanko z matmy ;) Pomóż ... Kostkę masła w kształcie...
2011-01-28 17:00:48Niech f(x)=2^x-1.Miejscem zerowym funcji g(x)=f(x)-4 jest...
2011-01-28 16:57:45przekątna kwadratu ma długość 6 pierwiastek z 2. Oblicz...
2011-01-28 15:03:15pole kwadratu o przekątnej długości 7 jest...
2011-01-28 15:02:31matma-ponadgimn wykaż,że każdy bok trójkąta ma długość...
2011-01-26 17:48:01ZADANIE:1 Zebrane jagody sprzedano po 5,20 za 1kg.Niech a oznacza...
2011-01-26 17:37:28Narysowane proste są styczne do okręgów. Oblicz miarę kąta: α...
2011-01-26 17:33:58W trzech skrzynkach były jabłka. Gdy z pierwszej skrzyni sprzedano...
2011-01-26 16:25:32Punkt A'=(-a+2,4)jest obrazem punktu A=(-5,b+3)w symetrii wzgledem...
2011-01-26 16:21:56pomocy dam...
2011-01-26 16:18:13Z dwóch miejscowości oddalonych o 126 km wyjechali naprzeciw siebie...
2011-01-26 16:10:51Ile wynosi objętość pomarańczy ze szkolnego sklepiku, jeżeli...
2011-01-21 18:11:22Podaj interpretacje geometryczną układu...
2010-12-05 16:30:59POMOCY!!!! HELP!!! NIE CHCE PAŁY!!! CHCE PIĄTKE!!! POMOCY!! ...
2010-12-05 16:27:46Kurtka kosztowała 200 złotych. Jej cena wzrosła o 20%,a potem...
2010-12-05 16:24:29Zbigniew postanowił rozkręcić swój biznes zarudniając sześciu...
2010-12-02 18:26:36-2 _10________ -6 2 5 * ...
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.