DODAJ ZADANIEZadania nierozwiązaneOblicz sumę szesnastu poczatkowych wyrazów podanego ciągu...

Losujemy dwie liczby z przedziału [0;4]. Jakie jest...

Wzrost mieszkańców Liliputlandi można opisać zmienną losową...

Product placement i reklama, wypisz podobieństwa i...

1.Na dowolnym przykladzie przedstaw mechanizm reakcji addycji Hbr do...

W wyniku zmydlania pewnego tłuszczu otrzymano glicerol oraz oleinian...

Repetytorium Maturalne Longman Zad.3/58 1) primary...

Repetytorium Maturalne Longman...

Repetytorium Maturalne Longman Zad.5/str....

Jak opisać i zcharakteryzować skład atomu pierwiastka...

Jaki Procent lidzby ludnpści naszego kraju stanowią mieszkańcy...

Przyjmuje się, że tygodniowo na całym świecie mniej więcej...

Wyznacz wzór funkcji, której wykresem jest prosta przechodząca...

Witam. Potrzebuje wniosków ( co sądzisz na ten...

Uczęszczasz na kurs języka angielskiego w Anglii. Nauczyciel...

Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu tego zadania 1. Właściciel kina...

zad.1 Do wykresu f(x)-2^x-a (to x-a w jednej lini, jako przesunięcie...

prosze o pomoc Dochody w budzecie panstwa w roku 1998 wynosiy...

Prosze o pomoc:) Jubiler wykonał dwa wisiorki w kształcie kuli o...

Metodą pozbycia się dioksyn z odpadów...

Zużyte baterie i akumulatory to...

Kompostowaniu podlegają...

Flotacja to usuwanie zanieczyszczeń wód w wyniku...

Przyczyną eutrofizacji wód jest: a)dopływ pestycydów do...

...

Przejawami eutrofizacji wód nie jest: a)zakwit glonów b)wzrost...

Zanieczyszczeniem wód pochodzącym z rolnictwa...

Z synergicznym efektem kwaśnych deszczów nie ma...

Największy ubytek azotu występuje...

Rozwiąże mi ktoś to zadanie? :) (zadanie w...

Zanikanie koralowców ma związek z emisją do...

Gazem odpowiedzialnym za powstanie dziury ozonowej jest: a)propan...

Który z wymienionych gazów nie jest silnym gazem...

Rozwiąże mi ktoś to zadanie? :) (zadanie w...

Rozwiąże mi ktoś to zadanie? :) (zadanie w...

Rozwiąże mi ktoś to zadanie? :) (zadanie w...

Zarastanie jeziora przez trzcinowisko to: a)sukcesja...

Drapieżnictwo sprzyja utrzymaniu różnorodności w biocenozie...

Gatunek A od gatunku B odróżniamy na...

Proces odtworzenia dojrzałego zbiorowiska o bogatszej strukturze po...

Który z wymienionych czynników może być czynnikiem regulującym...

Czynnik ograniczający liczebność populacji różni się od...

Zmiana masy ciała drapieżnika w wyniku wzrostu liczby ofiar to...

Napisz krótkie opowiadanie po niemiecku (5 zdań), którego mottem...

Stochastyczny model wzrostu populacji wychodzi z założenia...

Gdy drapieżnik nieefektywnie eksploatuje populację ofiary...

Ścisły obligatoryjny związek miedzy dwoma gatunkami nieobjęty dla...

Obrazem graficznym wzrostu populacji w warunkach nieograniczonych...

Asymptota wzrostu populacji w warunkach ograniczonych zasobów...

Efektywna wielkość populacji to: a)suma osobników dorosłych...

Populacja to: a)zbiór osobników danego gatunku żyjąca na jakimś...

Przeciętna ilość produkowanego przez dany gatunek potomstwa jest...

Przedmiotem działania zmian ewolucyjnych...

Zmiana frekwencji fenotypów w puli genowej populacji z osobnika na...

Zjawisko rozbieżności cech pomiędzy populacjami dwóch gatunków...

Ilość osobników zamieszkująca jakiś teren...

Kwaśne deszcze uruchamiają w glebie toksyczne dla...

Kwaśne deszcze uruchamiają w glebie toksyczne dla...

Kwaśny deszcz nie jest przyczyną: a)zmniejszenia...

Zapylenie atmosfery może zmniejszyć efekt kwaśnych deszczów z...

System krążenia materii w biocenozie odbywa się...

Wskaźnik wydajności ekologicznej...

Ułóż krzyżówkę z hasłem : ARKUSZ KALKULACYJNY z pytaniami...

Ekosystem to "jednostka środowiska złożona z biotycznych i...

Nie oddycha: a)producent b)reducent c)konsument d)martwa materia...

Która z reakcji troficznych nie...

1. Na podstawie tekstu napisz opowiadanie o tym, co się przydarzyło...

Rozwiąż dane równania (zadanie w...

Rozwiąż dane równania (zadanie w...

...

Zobaczyłeś w gazecie ogłoszenie reklamujący kurs komputerowy w...

Podczas wakacji w Wielkiej Brytanii przeczytałeś artykuł na temat...

...

...

strona 38 ....

Zależność, których z podanych parametrów można zapisać wzorem...

potrzebuję pomocy przy 3 zadaniu...

Napisz charakterystykę bohatera, który najbardziej ceni sobie...

Dobrać przewody do zasilania elektrycznych urządzeń...

Pani nam kazała napisać opowiadanie w którym : -przekształcisz...

RÓWNANIE ZWIERCIADŁA W jakiej odległości od zwierciadła...

Ma ktoś z was pytania i odpowiedzi do sprawdzianu z biologii "Puls...

proszę o pilna...

proszę o pilna...

proszę o pilna...

proszę o pilna...

Proszę o pilna...

Na podstawie tekstu napisz opowiadanie o tym, co się przydarzyło...

W spółce z o. o. w Kielcach miały miejsce następujące zdarzenia...

proszę o dopasowanie dzisiaj pliss...

...

Proszę...

Proszę...

W węxle kratownicy przyspawano pręt, składający się z 2...

Pręt kratownicy złożony z dwóch kątowników równoramiennych...

Pręt kratownicy złożony z dwóch ceowników [120 przymocowano do...

opisz na czym polega relacje miedzy osobami bioracymi udzial w...

Rozwiąże ktoś na szybko?? Daje najj. ;d 1. Z urny zawierającej...

Dobrać przewody do zasilania elektrycznych urzadzeń oswietleniowych...

Cześć, kto to zrobi jest bogiem ! To co w linku ...

 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.